อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 สวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยคนรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 สวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยคนรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :