อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 โครงการโคล้านตัวสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง อนุชาแนะ พื้นที่อีสาน เลี้ยงโคให้ 3 ปีเห็นกำไร

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 โครงการโคล้านตัวสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง อนุชาแนะ พื้นที่อีสาน เลี้ยงโคให้ 3 ปีเห็นกำไร

 

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar