อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 รัฐบาลเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก แก้ปัญหาให้ลูกหนี้ กยศ.

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :