อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค ทั่วประเทศ, ทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2, เพจอ้ายแคนบอกข่าว, และเพจสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :