อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมออกธนบัตรชนิดพอลิเมอร์ ใบละ 20 บาท ให้ใช้วันที่ 24 มีนาคม 2565

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมออกธนบัตรชนิดพอลิเมอร์ ใบละ 20 บาท ให้ใช้วันที่ 24 มีนาคม 2565

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :