อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ครม. ขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-31 กรกฎาคม 2565

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ครม. ขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-31 กรกฎาคม 2565

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar