อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ปลื้มใจ กรุงเทพฯ เป็นเมืองอันดับ 6 ที่เป็นเป้าหมายจัดการประชุมนานาชาติในระดับโลก

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ปลื้มใจ กรุงเทพฯ เป็นเมืองอันดับ 6 ที่เป็นเป้าหมายจัดการประชุมนานาชาติในระดับโลก

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :