อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจติดตามให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจติดตามให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :