🔴 เตือนภัยไซเบอร์ EP : 1 หนักข้อ ปลอมเสียงเป็นผู้กำกับเมืองสุรินทร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างหลอกตรวจสอบบัญชีให้โอนเงิน

🔴 เตือนภัยไซเบอร์ EP : 1 หนักข้อ ปลอมเสียงเป็นผู้กำกับเมืองสุรินทร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างหลอกตรวจสอบบัญชีให้โอนเงิน


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar