รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,272 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,266 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,273,717 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 1,964 ราย
หายป่วยสะสม 2,276,898 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,315 ราย
---------------------
เสียชีวิต 23 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,747 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 593 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :