🗓 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,272 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,273,717 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,276,898 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 8,747 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,497,152 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,445,392 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 30,445 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 มิถุนายน 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 138,978,703 โดส
----------------------------
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 8,345 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 16,548 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 38,249 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :