🗓 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,892 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,275,609 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,278,772 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 8,769 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,499,044 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,447,266 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 30,467 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 มิถุนายน 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 139,109,249 โดส
----------------------------
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 15,095 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 33,291 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 82,160 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :