🗓 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,784 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,277,393 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,280,938 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 8,787 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,500,828 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,449,432 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 30,485 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 19 มิถุนายน 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 139,150,155 โดส
----------------------------
วันที่ 19 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 2,740 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 6,027 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 32,139 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :