รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,714 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 1,711 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,279,107 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 2,137 ราย
หายป่วยสะสม 2,283,075 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 20,467 ราย
---------------------
เสียชีวิต 21 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,808 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 631 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :