🗓 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,387 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,281,494 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,284,758 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 8,827 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,504,929 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,453,252 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 30,525 ราย

เนื่องจากระบบ MOPH IC อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูล
ทำให้ไม่สามารถแสดงผลการฉีดวัคซีนได้
จึงขออนุญาตงดออกรายงานสรุปผลการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :