🗓 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,299 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,283,793 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,286,541 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 8,845 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,507,228 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,455,035 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 30,543 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 มิถุนายน 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 139,293,613 โดส
----------------------------
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 13,129 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 28,081 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 78,038 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :