🗓 วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,664 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,366,741 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,367,136 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 9,687 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,590,176 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,535,630 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 31,385 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กรกฎาคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 141,573,519 โดส
----------------------------
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 2,931 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 4,072 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 28,132 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :