รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,108 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,107 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,368,849 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 2,540 ราย
หายป่วยสะสม 2,369,676 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,710 ราย
---------------------
เสียชีวิต 19 ราย
เสียชีวิตสะสม 9,706 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 879 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :