🗓 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,108 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,368,849 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,369,676 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 9,706 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,592,284 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,538,170 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 31,404 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 กรกฎาคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 141,612,958 โดส
----------------------------
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 2,940 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 3,660 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 32,839 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :