รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 242 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 242 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,450,194 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 1,105 ราย
หายป่วยสะสม 2,464,146 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,349 ราย
---------------------
เสียชีวิต 11 ราย
เสียชีวิตสะสม 10,942 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 650 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :