🗓 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 764 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,449,475 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,461,871 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 10,919 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,672,910 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,630,365 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 32,617 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 16 กันยายน 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 143,100,880 โดส
----------------------------
วันที่ 16 กันยายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 2,747 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 4,908 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 14,079 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :