รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 806 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 806 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,452,903 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 876 ราย
หายป่วยสะสม 2,466,875 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,286 ราย
---------------------
เสียชีวิต 15 ราย
เสียชีวิตสะสม 10,985 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 533 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :