🗓 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 839 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,457,874 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,473,589 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 11,066 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,681,309 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,642,083 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 32,764 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 29 กันยายน 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 143,336,779 โดส
----------------------------
วันที่ 29 กันยายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 2,145 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 3,533 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 10,977 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :