📈 เกาะติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2565

📈 เกาะติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2565

ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)
จำนวน 2,900 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 414 ราย/วัน
ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)
จำนวน 89 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 12 ราย/วัน
---------------------
หายป่วยสะสม 2,498,373 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
เสียชีวิตสะสม 11,896 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :