📈 เกาะติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2565

📈 เกาะติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2565

ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)
จำนวน 2,111 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 302 ราย/วัน
ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)
จำนวน 75 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 10 ราย/วัน
---------------------
หายป่วยสะสม 2,500,484 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
เสียชีวิตสะสม 11,971 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :