🗓 วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.

🗓 วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,671 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 148,604 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 99,091 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,142 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 177,467 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 126,517 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,236 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มิถุนายน 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 4,190,503 โดส
----------------------------
วันที่ 5 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 26,611 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 20,948 รายคะแนนโหวต :