ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
รวม 2,419 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,328 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 91 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,999 ราย
ผู้ป่วยสะสม 151,023 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 33 รายคะแนนโหวต :