ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศ 🗓 ข้อมูลวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศ
🗓 ข้อมูลวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
🙂 หายป่วยรายใหม่ 2,999 ราย
👍 หายป่วยสะสม 102,090 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)คะแนนโหวต :