🗓 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.

🗓 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,419 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 151,023 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 102,090 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,175 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 179,886 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 126,516 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,269 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มิถุนายน 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 4,218,094 โดส
----------------------------
วันที่ 6 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 9,754 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 17,837 ราย



คะแนนโหวต :