ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
รวม 2,662 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,128 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 534 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,483 ราย
ผู้ป่วยสะสม 153,685 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 28 รายคะแนนโหวต :