🗓 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.

🗓 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,662 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 153,685 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 104,573 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,203 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 182,548 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 131,999 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 1,297 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 มิถุนายน 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 4,634,941 โดส
----------------------------
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 388,872 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 27,975 รายคะแนนโหวต :