ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
รวม 2,680 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,400 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 280 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,253 ราย
ผู้ป่วยสะสม 156,365 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 35 รายคะแนนโหวต :