ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศ 🗓 ข้อมูลวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศ
🗓 ข้อมูลวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
🙂 หายป่วยรายใหม่ 4,253 ราย
👍 หายป่วยสะสม 108,826 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)คะแนนโหวต :