ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
รวม 2,310 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,208 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 102 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,035 ราย
ผู้ป่วยสะสม 158,675 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 43 รายคะแนนโหวต :