ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศ 🗓 ข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศ
🗓 ข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
🙂 หายป่วยรายใหม่ 3,035 ราย
👍 หายป่วยสะสม 111,861 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)คะแนนโหวต :