ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
รวม 11,397, ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,079 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 318 ราย
ผู้ป่วยสะสม 374,523 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 5,726 ราย
หายป่วยสะสม 256,484 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 101 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :