ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
รวม 16,031 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,436 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2,955 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 631 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,309,687 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 15,417 ราย
หายป่วยสะสม 1,154,355 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 143,038 ราย
เสียชีวิต 220 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :