🗓 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,081 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,101,415 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,035,989 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 7,390 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,324,850 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,204,483 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 29,088 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 7 พฤษภาคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 134,653,094 โดส
----------------------------
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 32,596 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 100,355 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 119,518 ราย

* เนื่องจากทางระบบ co-ward อยู่ระหว่างปรับปรุง
จึงยังไม่สามารถแสดงผลผู้ป่วยอาการหนักและ
ใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งอัตราครองเตียงได้ในขณะนี้


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :