ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
รวม 6,488 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,484 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,107,903 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 12,755 ราย
หายป่วยสะสม 2,048,744 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 84,957 ราย
---------------------
เสียชีวิต 55 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,522 ราย
เฉลี่ยจังหวัดละ 20 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 18.7


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :