🗓 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,488 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,107,903 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,048,744 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 7,445 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,331,338 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,217,238 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 29,143 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 8 พฤษภาคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 134,736,012 โดส
----------------------------
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 8,285 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 25,436 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 49,197 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :