ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
รวม 6,230 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,226 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,114,133 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 11,132 ราย
หายป่วยสะสม 2,059,876 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,002 ราย
---------------------
เสียชีวิต 53 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,481 ราย
เฉลี่ยจังหวัดละ 19 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 18.5


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :