ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
รวม 7,650 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,647 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,121,783 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 9,322 ราย
หายป่วยสะสม 2,069,198 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 78,274 ราย
---------------------
เสียชีวิต 56 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,387 ราย
เฉลี่ยจังหวัดละ 18 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 18.0


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :