🗓 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.

🗓 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,650 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,121,783 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,069,198 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 7,554 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,345,218 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,237,692 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 29,252 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 10 พฤษภาคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 134,938,480 โดส
----------------------------
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 19,292 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 50,777 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 76,588 ราย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :