ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
รวม 8,019 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,016 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,129,802 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 8,807 ราย
หายป่วยสะสม 2,078,005 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 77,427 ราย
---------------------
เสียชีวิต 59 ราย
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,353 ราย
เฉลี่ยจังหวัดละ 18 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 17.4


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :