🌍 ‘ถุงพลาสติก’ ที่ถูกทิ้งผิดที่ผิดทางได้สร้างปัญหาใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกลายเป็นขยะทะเลที่สร้างอันตรายต่อสัตว์น้ำ

🌍 ‘ถุงพลาสติก’ ที่ถูกทิ้งผิดที่ผิดทางได้สร้างปัญหาใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกลายเป็นขยะทะเลที่สร้างอันตรายต่อสัตว์น้ำ

บริษัท Avani Eco จากอินโดนีเซีย จึงได้คิดค้นถุงพลาสติกที่ไม่ได้ทำจากพลาสติก แต่ใช้วัสดุชีวภาพที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง น้ำมันพืช และเรซินออร์แกนิก ซึ่งแม้สัตว์ทะเลกินเข้าไปก็จะไม่เป็นอันตราย และย่อยสลายในแหล่งน้ำได้ภายใน 150 วัน

การสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ช่วยทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในสังคมเช่นนี้ สะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่ไทยมุ่งนำเสนอในฐานะเจ้าภาพเอเปคปีนี้ด้วย ซึ่งแนวคิดนี้ย่อมจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag