📣🌾 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 1-6

📣🌾 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 1-6 มาแล้ว

Cr. กรมการค้าภายใน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag