เช็คที่นี่ ❗บ้านใครได้ส่วนลดค่าน้ำ 10%

      

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลดค่าน้ำประปา 10% เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เฉพาะที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2564

ประชาชนสามารถสังเกตประเภทผู้ใช้น้ำที่ได้รับส่วนลดได้จากใบแจ้งค่าน้ำประปา โดยรหัสที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ประกอบด้วย

🚩 T11 ที่พักอาศัยของเอกชน

🚩 T12 ที่พักอาศัยของรัฐ

🚩 T13 ที่พักอาศัยและมีการประกอบการค้า

🚩 T16 ที่พักอาศัยของเอกชนแบบรายกลุ่ม

🚩 T29 ธุรกิจขนาดเล็ก

โดยจะปรากฎข้อความ "ส่วนลดค่าน้ำ 10% ตามนโยบายรัฐบาล" ในใบแจ้งค่าน้ำทั้งสองเดือน ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag