💥 จากมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สู่มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 20 - 22 ม.ค.นี้ ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

💥 จากมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สู่มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 20 - 22 ม.ค.นี้ ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาการชำระหนี้เนื่องจากยังไม่สามารถปรับตัวได้แม้สถานการณ์เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาการชำระหนี้โดยต่อเนื่อง

💴 สำหรับโครงการที่เพิ่งสิ้นสุดลงไป คือ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ของกระทรวงยุติธรรมที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชน ดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 เป็นต้นมารวม 77 ครั้ง ใน 77 จังหวัด ช่วยเหลือประชาชนทั้งสิ้น 78,520 คน ทุนทรัพย์ 19,487 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ 5,905 ล้านบาท

▶️ หลังสิ้นสุดโครงการของกระทรวงยุติธรรมแล้ว ประชาชนที่มีปัญหาการชำระหนี้ ยังสามารถเข้าร่วม “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะเป็นการเปิดช่องทางการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ ซึ่งมีสถาบันการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) เข้าร่วม 56 แห่ง ครอบคลุมสินเชื่อ ทั้งที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์ จำนำทะเบียน

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ
▪️ระยะที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-30 พ.ย.65 เป็นการไกล่เกลี่ยหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th หรือติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทรศัพท์ 1213 หรือ E-mail : [email protected]

▪️ระยะที่ 2 เป็นการสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พ.ย. 65 - ม.ค.66 ซึ่งจะมีทั้งการเจรจาแก้ปัญหาหนี้เดิม ให้คำปรึกษาเสริมทักษะด้านการเงิน และให้สินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จำเป็น

นอกจากโครงการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้เสีย (NPL) คือ โครงการคลินิกแก้หนี้ ดำเนินการโดย ธปท. ร่วมกับสถาบันการเงินทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ (กคน.) ได้ปรับปรุงเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ในโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใน 2 เรื่อง ได้แก่
1️⃣ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL จากเดิม ก่อนวันที่ 1 เม.ย.65 เป็นก่อนวันที่ 1 ก.ย.65 เพื่อรองรับหนี้เสียรายใหม่ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น
2️⃣ ปรับทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ จากเดิมที่มีทางเลือกเดียวเป็น 3 ทางเลือก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่อาจมีศักยภาพชำระหนี้มากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
▪️ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
▪️ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
▪️ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
📱 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://www.คลินิกแก้หนี้.com  👉 https://www.debtclinicbysam.com/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 1213

📌 กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 - 6 พ.ย.65 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 - 20 พ.ย.65 ที่ จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 - 18 ธ.ค.65 ที่ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 - 22 ม.ค.66 ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 5 วันที่ 27 – 29 ม.ค.66 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag