3 ขั้นตอนง่ายๆ ใช้สิทธิบัตรทองรักษาที่ไหนก็ได้ พกบัตรประชาชนใบเดียว

3 ขั้นตอนง่ายๆ ใช้สิทธิบัตรทองรักษาที่ไหนก็ได้ พกบัตรประชาชนใบเดียว

ภายหลังเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกระดับสิทธิบัตรทองให้เป็น “30 บาทรักษาทุกที่” ทำให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการการรักษาปฐมภูมิได้ทุกที่ ไม่เฉพาะหน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้เพียงแห่งเดียว รวมถึงไม่ต้องใช้ใบส่งตัว และไม่มีเรียกเก็บเงินจากประชาชนเพิ่ม

ทุกคนยังสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้ได้เหมือนเดิม แต่หากมีความจำเป็นหรือเหตุสมควรที่จำเป็นต้องรับการรักษา เช่น ยาหมด ทำแผลต่อเนื่อง เจ็บ ไข้ ไอ ปวด ฯลฯ สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

​ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อสถานบริการปฐมภูมิ (สถานพยาบาล) เช่น สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธาราณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ฯลฯ

​ขั้นตอนที่ 2 แจ้งเจ้าหน้าว่าต้องการใช้สิทธิบัตรทองก่อนเข้ารับบริการ​

​ขั้นตอนที่ 3 แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/hospital 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand 

Cr. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag