💥 โอนเงินผิดชีวิตเปลี่ยน! แบงก์ชาติแนะ “โอนเงินผิดบัญชี กดยอดเงินผิด” ต้องทำไง?

💥 โอนเงินผิดชีวิตเปลี่ยน! แบงก์ชาติแนะ “โอนเงินผิดบัญชี กดยอดเงินผิด” ต้องทำไง?
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แนะนำประชาชนกรณีโอนเงินผิดบัญชี หรือโอนยอดเงินผิด ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตู้ ATM เครื่องทำรายการอัตโนมัติ Internet Banking และ Mobile Banking มีวิธีแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
หากผู้โอนรู้จักกับผู้รับโอนสามารถติดต่อเจรจาได้เลย แต่ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.แจ้งปัญหา และนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ธนาคารที่เราใช้โอนเงิน
2.ธนาคารรับแจ้งปัญหาและแจ้งระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบการโอนเงิน
3.หากเป็นธนาคารเดียวกัน ธนาคารติดต่อผู้รับโอนเงินผิดเพื่อให้ยินยอมคืนเงิน หากเป็นต่างธนาคาร ธนาคารจะประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับโอน
4.ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ คือ กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 
📙 สำหรับเอกสารและหลักฐานที่ควรเตรียมเพื่อให้ธนาคาร ประกอบด้วย 1.ข้อมูลที่สำคัญ (วัน/เวลา จำนวนเงิน ช่องทางการโอน เช่น Mobile Banking และเอกสารหลักฐานอื่น เช่น ใบบันทึกรายการ ภาพหน้าจอ หรือข้อความแจ้งผลการโอนเงิน 2.ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี/เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ของผู้โอน ผู้ที่ต้องการโอนให้และผู้รับโอนผิด (ถ้ามี) 3.เอกสารเพิ่มเติม (ตามที่ธนาคารกำหนด) เช่น ใบคำร้องขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชี สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ใบแจ้งความ/บันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์
📌 อย่างไรก็ตาม วิธีป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด คือ ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินกลับคืนเข้าบัญชีผู้โอน เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากผู้รับโอนผิดเท่านั้น และค่าธรรมเนียมการโอนไปและโอนกลับผู้โอนอาจต้องรับผิดชอบเอง ส่วนผู้ที่ได้รับโอนเงินผิด อาจมีความผิดตามกฎหมาย หากไม่คืนเงินให้แก่ผู้โอน


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag